Akademici pozvali Hrvate da na referendumu podrže ulazak u EU

Redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na izvanrednoj su skupštine golemom većinom podržali izjavu kojom građane Republike Hrvatske pozivaju da izađu na referendum i izjasne se za ulazak u Europsku uniju. Za izjavu su glasovala 93 akademika, dva su bila protiv, a jedan suzdržan.

U HAZU-u smatraju kako su pred građanima nove odgovornosti koje zahtijevaju “samosvijest, odlučnost, hrabrost, zrelost, jedinstvo, optimizam, samopouzdanje, ali i odricanje” te ističu: “Naša budućnost u našim je rukama, kao i odgovornost za uspjeh ili neuspjeh.”

Predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić izjavio je da je “ulazak u Europsku uniju prekretnica i povijesni trenutak kojim nipošto ne završava nacionalna povijest, nego je to nov iskorak i velika prilika za Hrvatsku”, dodajući da je HAZU tijekom prošlog desetljeća obradila i vrednovala razne aspekte pristupanja EU nakon čega je zaključeno da su prednosti članstva mnogo veće od nedostataka.

Izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donosimo u cjelosti:

“Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao temeljna ustanova hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta te najviša znanstvena i umjetnička ustanova izražava potporu pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Povijest je htjela da naš naraštaj bude privilegiran što je sudionik ostvarenja vlastite države. Sloboda je ostvarena uz zajedništvo nezabilježeno u hrvatskoj povijesti. Zahvaljujemo svima koji su u tome sudjelovali, a posebno braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, čija su djela ugrađena u temelje suvremene hrvatske države.

Ulazak u Europsku uniju prekretnica je i povijesni trenutak kojim nipošto ne završava nacionalna povijest, nego je to nov iskorak i velika prilika za Hrvatsku.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tijekom prošlog desetljeća znanstveno je vrednovala i obradila niz aspekata ulaska Hrvatske u Europsku uniju te zaključila da su prednosti članstva u Uniji mnogo veće od nedostataka.
Hrvatska se kao vjekovni sastavni dio zapadnoeuropske civilizacije i tradicije te srednjoeuropskoga i mediteranskoga kulturnoga kruga vraća u okrilje Europe.

Razumljivi su podijeljeni osjećaji i bojazan nekih hrvatskih građana u vezi s pristupanjem Europskoj uniji te smatramo da ovom važnom pitanju treba pristupiti realno, bez euforije a i bez pretjerane skepse.
Svjesni smo da Europska unija sa stalnim izazovima nije idealna zajednica – njezini su nedostaci očiti – ali Hrvatska si sada ne smije dopustiti da ostane izvan zajedničkoga europskog doma – iz njega uostalom uvijek može i izaći.

Sad će više nego ikada doći do izražaja naša sposobnost da razvijamo svoje mogućnosti, prednosti i pružene prilike, koje su, nedvojbeno, brojne.

Pred nama su nove odgovornosti koje zahtijevaju samosvijest, odlučnost, hrabrost, zrelost, jedinstvo, optimizam i samopouzdanje, ali i odricanje.

Uspjet ćemo toliko koliko budemo sposobni, kompetitivni i dorasli izazovu koji je pred nama. Naša budućnost u našim je rukama, kao i odgovornost za uspjeh ili neuspjeh.

Kao dio europske zajednice ravnopravnih naroda lakše ćemo braniti svoje nacionalne interese i proširiti svoj utjecaj u Europi i svijetu te se nositi s izazovima globalizacije. Hrvatska će sudjelovati u europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici a njezina će suverenost biti zaštićena.

Ne samo da možemo sačuvati svoj kulturni identitet nego možemo i pridonijeti građenju europskoga. Imat ćemo priliku bolje promicati svoju umjetnost i kulturu kao bitne sadržaje u afirmaciji vlastitog identiteta u novoj zajednici. Naša materijalna i duhovna baština i hrvatski jezik doći će do punoga izražaja a Hrvatska će postati još prepoznatljiviji dio Europe.

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju pospješit će jačanje hrvatskoga pravnog sustava te dovesti do potpune uspostave vladavine prava i povjerenja u institucije.
U Europskoj uniji sudjelovat ćemo u upravljanju i biti dio velikog europskog tržišta. Moći ćemo ostvariti svoje mogućnosti u gospodarstvu, energetici i razvoju novih tehnologija. Politička i demokratska stabilnost povoljno će djelovati na gospodarski rast.

Sveučilištima, školstvu i znanosti pružaju se velike mogućnosti za suradnju i razvoj, a studentima se otvaraju vrata europskih sveučilišta. Unaprijedit će se obrazovanje i doprinos istraživačkoga sustava stvaranju inovativnoga društva. Povećat će se uloga znanosti i obrazovanja kao glavnih pokretača gospodarskoga i društvenoga razvoja.
Hrvatska će biti stabilnija i sigurnija, na višu razinu podići će se svi standardi društvene uređenosti i stvorit će se nove perspektive za sve građane. Unaprijedit će se zaštita okoliša i očuvanje prirodnih bogatstava.

Visoki kriteriji članstva u novoj zajednici djelovat će motivirajuće. Vjerujemo u sposobnost građana Hrvatske da prihvate nužne promjene sustava vrijednosti, odnosa prema radu i odgovornosti. Isto tako vjerujemo u vizionarstvo, domoljublje, odlučnost i mudrost onih koji će voditi zemlju.

Hrvatska moderna država stvorena prije dva desetljeća potvrđuje se ulaskom u Europsku uniju i time započinje novo, važno razdoblje u njezinoj povijesti. Vjerujemo da je Hrvatska spremna za novu budućnost, a Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti slijedom svoga poslanja dat će svoj doprinos izgradnji suvremene europske Hrvatske.

Na temelju iznesenoga, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poziva građane da izađu na referendum 22. siječnja i izjasne se za (pri)stupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*