Bh. Hrvati će biti svojevrsni posrednici između BiH i EU

“Glasovao sam na referendumu i svoj sam glas dao za ulazak Hrvatske u EU. Sma tram da je to bila moja obveza i pravo kao državljanina Hrvatske. Očeku jem, kao i većina građana, jedan bolji pristup u rješavanju svih društvenih pitanja pa na koncu i položa ja bh. Hrvata. U BiH sada imamo EU pred svojim vratima, odnosno na granicama zemlje. Također, prava koja proistječu iz dvojnog državljanstva daju bh. Hrvatima ulogu svojevrsnih posrednika između BiH i Hrvatske, odno sno EU. Očekujem da bi se sada sva uređenost koja vlada u raznim segmentima života u EU mogla prenijeti i na BiH.”

Nikola Lovrinović, dopredsjednik HDZ-a BiH, u Oslobođenju

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*