Čović i Ljubić izrazili nadu da će SAD pomoći Hrvatima u ostvarivanju jednakopravnosti

Predsjednici HDZ-a BiH Dragan Čović i HDZ-a 1990. Božo Ljubić odvojeno su u srijedu popodne razgovarali s pomoćnikom zamjenika američke državne tajnice za područje Evrope i Euroazije Philipom Reekerom i pri tome izrazili očekivanje da će američka administracija pomoći da Hrvati u ustavnim promjenama ostvare jednakopravnu poziciju u zemlji s druga dva naroda.

“Potrebno je osigurati ustavnu i stvarnu jednakopravnost Hrvata kao elementa stabilnosti, bez čega nema ni stabilnosti cijele BiH. Poglavito zato što ima i organiziranih skupina koje su spremne i pucati na Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Čović za medije u Mostaru nakon što je u Sarajevu bio na sastanku s Philipom Reekerom, kojem je nazočio i veleposlanik u BiH Patrick Moon.

Čović je pri tome izrazio očekivanje da u budućem Vijeću ministara budu predstavnici vodećih hrvatskih, srpskih i bošnjakih stranaka, kako bi bile u stanju provoditi potrebne reforme.

“Naravno da očekujemo da legitimni predstavnici svih triju naroda uspostave vijeće ministara, kako bi bilo dovoljno snažno odgovoriti brojnim iskušenjima, te, uz ostalo, spriječiti i događaje kakvih smo bili svjedoci u Sarajevu posljednjeg petka”, dodao je predsjednik HDZ-a BiH.

U suprotnom, prema njegovim riječima bit će nemoguće provoditi potrebne reforme koje bi Bosnu i Hercegovinu približile Evropskoj uniji i NATO-u.

Čović je, kako je objavljeno na web stranici HDZ-a BiH, istaknuo da je nužna i rekonstrukcija federalne Vlade kako bi na svim razinama vlasti imali legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Upozorio je na dosadašnje nelegalne i nezakonite smjene od strane federalne Vlade, a posebice onih ljudi kojima još nije istekao mandat na dužnosti s kojih su smijenjeni.

“Legitimni hrvatski predstavnici stoje čvrsto na stajalištu da se BiH može razvijati, funkcionirati, u konačnici i opstati samo kao dogovor tri njena konstitutivna naroda”, istaknuo je predsjednik HDZ BiH, te je dodao kako se hrvatskom narodu u BiH mora osigurati stvarna ustavnopravna jednakopravnost s druga dva konstitutivna naroda u BiH, a izmjenama Ustava i Izbornog zakona Hrvatima u BiH će se stvoriti uvjeti za izbor njihovih legitimnih predstavnika u svim tijelima i na svim razinama vlasti u BiH.

Predsjednik HDZ-a 1990. izrazio je očekivanje da će što prije biti donesene izmjene Izbornoga zakona i Ustava koje bi jamčile Hrvatima jednakopravnu poziciju u procesu biranja kao i odlučivanja u institucijama vlasti.

Reeker jе zаhvаliо Čoviću nа njеgоvој оsudi tеrоrističkоg nаpаdа nа veleposlanstvo SАD i pоtpori sprјеčаvаnju оvаkvih pојаvа.

Sugоvоrnici su sе suglаsili dа bоrbа prоtiv tеrоrizаmа trеbа biti priоritеtnо pitаnjе sigurnosti svаkе zеmljе pа i BiH. Reeker је pоtvrdiо dа ćе SАD zајеdnо sа nаdlеžnim оrgаnimа i аgеnciјаmа BiH, nаstаviti surаdnju u bоrbi prоtiv tеrоrizmа, kао glаvnе priјеtnjе sigurnоsti držаvа u suvrеmеnоm sviјеtu.

Istаknuо je dа SАD i BiH trеbајu nаstаviti dаljе rаditi nа ispunjаvаnju uvjetа zа sticаnjе stаtusа kаndidаtа BiH zа člаnstvо u ЕU i rјеšаvаnjе pitаnjа imоvinе u vеzi Аkcijskog plаnа zа člаnstvо u NАTО-u.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*