Europska unija zabrinuta situacijom u BiH, spremna pomoći

Vijeće Europske unije usvojilo je u ponedjeljak, na sjednici Vijeća za vanjske poslove u Bruxellesu, slijedeće zaključke o Bosni i Hercegovini:

1. Vijeće još jednom ponavlja svoje nedvosmisleno opredjeljenje ka perspektivi Bosne i Hercegovine u EU, kao što je to dogovoreno na sjednici Europskog vijeća u Solunu 2003. godine. EU će nastaviti pružati pomoć Bosni i Hercegovini u tom smislu, uključujući i svojim većim prisustvom. Vijeće još jednom potvrđuje nedvosmislenu opredijeljenost teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje.

2. Vijeće smatra da su pozicioniranje programa EU u centar političkog procesa u Bosni i Hercegovini i rješavanje političkih kriterija od ključnog značaja za napredak. Vijeće izražava duboku zabrinutost činjenicom da vlasti još uvijek nisu formirane na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Vijeće poziva političke lidere Bosne i Hercegovine da se na odgovoran način angažiraju te u duhu kompromisa što je prije moguće formiraju vlasti na svim nivoima kako bi se posvetili preostalim hitnim i neophodnim reformama da bi se ostvarili kvalitetni koraci na putu ka EU.

3. Vijeće naglašava, pozivajući se na Zaključke Vijeća od 14. prosinca 2010. godine, da kao prioritetno pitanje zemlja treba uskladiti Ustav s Europskom konvencijom o ljudskim pravima (ECHR). Kredibilne aktivnosti u tom smislu predstavljaju ključ da se ispune obaveze zemlje u skladu sa Privremenim /Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Usvajanje Zakona o državnoj pomoći na državnom nivou je još jedna obaveza koja proističe iz Privremenog /Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Pored toga, usvajanje Zakona o popisu na državnom nivou i ubrzanje reformi su važni elementi u procesu integracije zemlje u EU. Napredak u rješavanju ovih pitanja će pokazati opredijeljenost vlasti i političkih stranaka procesu integracije u EU. Zadovoljavajući  rezultati u provedbi obaveza koje proizlaze iz Privremenog /Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju će biti ključni element da bi EU razmatrala kredibilan zahtjev za članstvom.

Vijeće naglašava značaj poboljšanja i jačanja efikasnog funkcioniranja države i institucija, uključujući i putem potrebnih ustavnih promjena. Posebno, BiH će morati biti u poziciji da usvaja, provodi i primjenjuje zakone i pravila EU.

4. EU finalizira pripreme za uspostavljanje ojačane, jedinstvene funkcije predstavnika EU u Bosni i Hercegovini koji će preuzeti vodstvo u pružanju podrške Bosni i Hercegovini u pitanjima koja se tiču EU. EU će poduzeti ove korake u koordinaciji sa širom međunarodnom zajednicom. Spomenuti predstavnik EU će imati širok i izbalansiran set instrumenata kako bi do maksimuma doveo poticaje koje pruža EU, u skladu sa uspostavljenim procedurama. Isti će uključivati kontinuiranu političku podršku u pogledu pitanja koja su vezana za proces integracije u EU, financiranje iz IPA fondova te monitoring i podršku napretka na provođenju reformi preko tijela uspostavljenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju/Privremenim sporazumom.

5. Vijeće je isto tako i dalje odlučno u podršci Daytonskog/Pariškog sporazuma te podržava prijedloge visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o mogućem korištenju restriktivnih mjera. Vijeće naglašava misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU, odnosno Policijsku misiju EU i EUFOR Operaciju Althea kao značajne elemente sveukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ponavlja svoju saglasnost da redovito razmatra ove misije, i na osnovu situacije na terenu, sa ciljem procjene budućeg angažmana EU u ovoj oblasti.

6. Vijeće ponovno potvrđuje svoju punu podršku sadašnjem visokom predstavniku/specijalnom predstavniku EU Valentinu Inzku. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da ispuni neispunjene ciljeve i uvjete što ostaje potrebno za zatvaranje OHR-a.

U okviru sveukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu i efektivnog uspostavljanja ojačanog prisustva EU, Vijeće očekuje diskusije međunarodne zajednice o reorganiziranju međunarodnog prisustva, uključujući i razmatranje mogućeg relociranja ureda OHR-a.

4 Comments

  1. Svjet otvara ocu. Muslimanska zavjera pomocu domaci izrod (nekakvi pravasa) koji sluze bosanskim begovima.Ta zamisao respast ce se kao i bivsa drzava i skupa sa Hrvatskim izrodima.

  2. Svijet je otvorio oči kad je prešutno dao zeleno svjetlo za formiranje vlasti jer je vidio da nemože se ništa dogovoriti sa Draganom Čovićem !!!!

  3. Sa Covicem je moguc vrlo jednostavn dogovor: bosnjacke pozicije u vlasti drze dvije stranke koje su osvojile vecinu bosnjackih glasov, a hrvatske one koje su osvojile vecinu hrvatskih glasova. Da su dva HDZ-a osvojila golemu vecinu hrvatskih glasova to je – ako ste gledali sinoc HRT-ov dnevnik onda to znate – teska srca priznao i predsjednik hrvatskog SDP-a Zoran Milanovic!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*