Govor nuncija D’Errica na ceremoniji potpisivanja Ugovora o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika OS BIH

U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 8. travnja svečano je potpisan Ugovor između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon svečanog potpisivanja Ugovora nazočnima se obratio apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Alessandro D’Errico, a njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti:

Gospodine Ministre!

Potpisivanje današnjeg Ugovora još jedna je postaja od povijesne važnosti u odnosima između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine. Ona se idealno nadovezuje na 19. travnja 2006. – tada je ovdje u Sarajevu bio potpisan Temeljni ugovor između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine – i predstavlja njegovu prvu važnu primjenu.

Kao što je poznato, Temeljnim ugovorom je prije četiri godine bio definiran pravni okvir za djelovanje i prisutnost Katoličke Crkve u Zemlji. Posebice, člankom 15 istog Ugovora Bosna i Hercegovina je priznala i garantirala pravo Katoličke Crkve na dušobrižništvo katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga. Istim člankom 15 određeno je također da će vjersko djelovanje u Oružanim snagama biti uređeno jednim naknadnim Ugovorom između crkvenih vlasti i Bosne i Hercegovine.

Gospodine Ministre!

Za nas je danas posebno važan dan, kao što je bio 19. travnja od prije četiri godine. U ovom Ugovoru vidimo prepoznavanje izvrsnih odnosa između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine, od početka njezina postojanja, kao i zauzimanja Svete Stolice u služenju miru, razvitku naroda, ljudskih prava i posebno vjerske slobode. U isto vrijeme, vidimo također prepoznavanje kvalificiranoga doprinosa koji je lokalna Katolička Zajednica dala u delikatnom području dušobrižništva u Oružanim snagama.

Vjerujemo da će Ugovor koristiti slici Zemlje na međunarodnoj razini: u smislu da će poslužiti u predstavljanju Bosne i Hercegovine kao Zemlje u kojoj se – usprkos poteškoćama koje se ne može ignorirati – s poštovanjem gleda na poštivanje vjerskih zajednica, i daje se pravo značenje demokratskim načelima, priznatim na međunarodnoj razini, i posebice načelu vjerske slobode. Želja nam je da to mogne poslužiti procesu europske i euro-atlantske integracije, koja je u središtu političke rasprave ovih mjeseci.

Gospodine Ministre!

Temeljni ugovor, potpisan prije četiri godine, imao je pozitivne posljedice također u odnosima Katoličke Zajednice s drugim vjerskim zajednicama; radosni smo što možemo konstatirati da je on poslužio kao referentna točka u sklapanju sličnih Ugovora s drugim zajednicama. Želja nam je da se to dogodi također s Ugovorom koji danas potpisujemo.

U različitim fazama proceduralnog itera, insistirao sam mnogo na jednom aspektu: ne tražimo privilegije, a tražimo da ono što se dogovori za Katoličku Zajednicu bude ugovoreno i s drugim zajednicama. Razlozi ovoga našeg zahtjeva su vrlo jednostavni: iznad svega načelo jednakosti konstitutivnih naroda i vjerskih zajednica koje su dio Međureligijskoga vijeća; i potom jer vjerujemo u ekumenski i međureligijski dijalog, i u potrebu pune harmonije među vjerskim zajednicama, kako bi se i tim putom stiglo do toliko željene i potrebne društvene harmonije u Zemlji.

Želja je da i ovaj Ugovor mogne nadahnuti osjećaje uzajamnoga razumijevanja i plodne suradnje među vjerskim zajednicama, radi dobra Zemlje u ovoj delikatnoj fazi njezine povijesti.

Gospodine Ministre!

U ime Svete Stolice, želio bih zahvaliti svima koji su doprinijeli sretnom ishodu pregovora: visokim nositeljima civilne vlasti, vjerskim poglavarima, političkim strankama, raznim vladinim ustanovama. Smatram dužnim izraziti posebnu zahvalu Predsjedništvu, Vijeću ministara, Ministarstvu za ljudska prava, Ministarstvu vanjskih poslova, i posebno Vašoj Ekscelenciji, gospođi Marini Pendeš i suradnicima Ministarstva obrane, kao i ministru Safetu Haliloviću te članovima Mješovitoga povjerenstva koji su s velikim marom i uzajamnim povjerenjem izvršili obvezu da prouče i usklade različite prijedloge.

Prošlih mjeseci sam imao priliku osobno konstatirati široko slaganje različitih političkih, vjerskih i društvenih strana o ovom Ugovoru, koji je dosada u svim fazama proceduralnog itera bio jednoglasno odobren. Nadamo se da će se sada moći brzo – i s istim širokim slaganjem – krenuti u raspravu u Parlamentu i njegovu ratifikaciju.

Naša je želja, koju pratimo jakom molitvom, da se odnosi između visokih ugovornih Strana mognu nastaviti razvijati u budućim godinama; i da ovaj Ugovor mogne potaknuti brzu primjenu drugih važnih točaka Temeljnog ugovora koje proučava Mješovito povjerenstvo i nadležne vlasti Bosne i Hercegovine. Hvala! [kta]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*