Haaški sud Milanu Lukiću potvrdio doživotnu kaznu za zločine na području Višegrada

Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) potvrdilo je doživotnu kaznu zatvora izrečenu bosanskom Srbinu Milanu Lukiću za zločine na području Višegrada, a njegovu rođaku Sredoju Lukiću, koji je sudjelovao u dijelu tih zločina, umanjilo je kaznu zatvora s 30 na 27 godina.

Milan Lukić, vođa lokalne paravojne skupine, prvostupanjskom je presudom 2009. osuđen na doživotni zatvor zbog zločina nad muslimanskim stanovništvom u Višegradu 1992. godine koji su uključivali spaljivanje više od stotinu živih muslimanskih civila, većinom žena, djece i staraca, u dvije kuće u Višegradu i pogubljenje skupine muslimanskih muškaraca na obali Drine. Na 30 godina zatvora tada je osuđen Sredoje Lukić, Milanov rođak, koji je sudjelovao u nekima od tih zločina kao pripadnik paravojnih snaga.

Obojica su se žalila na presudu, a tužitelji na kaznu Sredoju Lukiću tražeći da se kazna poveća.

Žalbeno je vijeće smatralo da je odgovornost Milana Lukića dokazana te je odbacilo sve bitne žalbene osnove osim što je uzelo u obzir da je u jednoj od dvije kuće u Višegradu umrlo 53, a ne 59 muslimanskih civila.

U slučaju Sredoja Lukića zaključilo je da nije dokazano njegovo sudjelovanje u nekim premlaćivanjima zatočenika te je umanjilo za tri godine kaznu zatvora.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*