I FBiH dobila “stup srama”: Porezni dug deset tvrtki veći od proračuna BiH!

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 17. rujna na svojoj internet stranici pregled dužnika čija su dugovanja po osnovu direktnih poreza i doprinosa na dan 30.6.2012. godine iznosila više od 1.000.000 KM.

Porezna uprava Federacije BiH, u priopćenju za javnost, ističe da podatke o dugovanjima po osnovu direktnih poreza i doprinosa nije mogla objavljivati sve do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, jer su se isti smatrali poreznom tajnom, te da su sada objavljeni zbog velikog zanimanja javnosti.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, koji je stupio na snagu u ožujku 2012. godine, propisana je mogućnost davanja podataka o dospjelom, a neplaćenom dugu na zahtjev sredstava javnog informiranja.

Osim sredstava javnog informiranja, navedenim izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH propisano je da se podaci o dospjelom, a neplaćenom dugu osim sudova, tužiteljstva i MUP-ova, mogu dati i Parlamentu i Vladi Federacije BiH, vladama i skupštinama županija, gradonačelnicima, gradskim skupštinama, općinskim vijećima, svim federalnim organima uprava i upravnim organizacijama, koji su dužni dobivene informacije čuvati kao poreznu tajnu.

Iz Porezne uprave ističu da se podaci o dugovanjima po osnovu direktnih poreza i doprinosa dati u tabelarnom pregledu na dan 30.6.2012. godine svakodnevno mijenjaju, što znači da su neki porezni obveznici-dužnici u međuvremenu djelomično ili u cijelosti izmirili dužne obaveze, ali nakon navedenog roka.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*