I silovane žene su ratni vojni veterani

“Vojni veterani, znači oni, takoreći heroji rata, koji su vidljivo izgubili nogu ili su nekako ranjeni, bolje se tretiraju. Ali, silovane žene su isto tako ratni vojni veterani, iako su njihove rane nevidljive. Neke od njih su mi čak rekle da bi bolje bilo da su i u njih pucali, jer bi imale vidljivu ranu za ostale i tako bi osigurale penziju. Sistem je ili nefer ili arbitraran u vezi s tim kompenzacijama za žrtve, jer varira od jednog do drugog regiona u BiH.
A poruka je da se mora raditi na ‘kulturi nekažnjavanja’, jer neki će od tih počinilaca i dalje hodati među žrtvama, mirno, bez ikakvih kazni, ako se žrtve kriju, jer mi ne priznajemo njihove rane, zato što su ‘nevidljive’. Država se kroz određenu legislativu mora pobrinuti i za ove žrtve.”

Margot Wallstrom, posebna predstavnica glavnog tajnika UN-a, u intervjuu Dnevnom avazu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*