Inzko i Dodik u klinču zbog državne imovine u RS

Narodna skupština RS usvojila je danas Nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriju tog entiteta i pod zabranom je raspolaganja, čijim odredbama je predviđeno da se ta imovina smatra vlasništvom entiteta.

Nacrt zakon predviđa da Vlada RS, u sporazumu sa Vijećem ministara BiH, “imovinu RS da na korišćenje bez naknade institucijama BiH radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti”. Predviđena je također i mogućnost da Vlada RS može dio imovine prenijeti na jedinice lokalne samouprave, kao i na javne ustanove ili preduzeća čiji je osnivač.

Nacrtom zakona – koji je podržalo 56 zastupnika, sedam ih je bilo protiv, a niti jedan suzdržan – predviđeno je da će pravo vlasništva biti upisano bez saglasnosti osobe upisane u zemljišne knjige, a Vlada RS-a imala bi pravo prodaje, mijenjana, ustupanja i davanja na korištenje, zakup, te darovavanje te imovine.

No OHR ima drugačiji pogled na ovo pitanje. Nacrtom zakona koji je danas usvojila Narodna skupština RS ne ukidaju se odredbe odluka visokog predstavnika o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, priopćeno je iz OHR-a.

U priopćenju se dalje kaže da predloženi zakon predstavlja jednostran potez koji bi mogao ugroziti postizanje održivog rješenja, na šta je upozoravao i Upravni odbor Vijeća za provođenje mira (PIK). OHR upozorava da bi donošenje ovog zakona značajno otežalo provođenje Programa “pet plus dva”, što bi za posljedicu imalo prolongiranje procesa tranzicije OHR-a

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*