Kalaš i Madacki traže da ih se izostavi kad političari govore o “svim Hrvatima u BiH”

Neobičnu građansku akciju pokrenuli su Sača Madacki i Luna Kalaš, oboje mladi aktivisti za ljudska prava u Sarajevu – Madacki je ravnatelj Centra za ljudska prava, a Kalaš koordinatorica projekata YIHR BH.

U “Proglasu hrvatskom korupusu”, kojeg prenosi radiosarajevo.ba, potpisani kao obični građani, a očito iziritirani aktualnom političkom retorikom vodećih aktera unutar hrvatskog korpusa u Bosni i Hercegovini, napisali su sljedeće:

Zato što se moje ime upotrijebilo uzalud bezbroj puta;
Zato što me niko nije pitao da li pripadam „nama“ ili „njima“;
I zato što smatram da hrvatski narod u BiH, kao i drugi narodi, nisu ovce ni puki glasački zbir kojeg se ništa ne pita;

MI,
Luna Kalaš i Saša Madacki,
u svojoj vjeri i na svojoj zemlji, duboko zabrinuti ignorisanjem našeg bića i postojanja, te manipulativnim tumačenjem našeg identiteta;

Z A B R A NJ U J E M O

strankama, vjerskim zajednicama i njihovim poglavarima te svim nacionalnim kulturno-prosvjetnim i dobrotvornim društvima, i njihovim članovima, kao i onima koji obnašaju rukovodeće funkcije:

DA:

u svojim obraćanjima (počevši od 15. 12.2011) neovlašteno koriste kolektivitete, poput: „Hrvati“, „Svi Hrvati“, „Hrvati u Bosni i Hercegovini“, „hrvatski narod“, „treći entitet“, „Herceg-Bosna“, „majorizacija Hrvata“ i slične sintagme koje impliciraju suglasnost i pristanak Lune Kalaš i Saše Madackog na tekuću politiku bh. stranaka sa hrvatskim predznakom (a koje su toliko puta mijenjale mišljenje i mogu uključivati: separatističke, viktimizacijske, destruktivne, lažne, manipulativne i sve ostale izjave koje ne služe pomirenju, demokratizaciji i progresu bh. društva /a ne samo hrvatskog u njemu/).

U obraćanjima, u kojima se pominje gore navedeno,

Z A H T I J E V A M O

da se doda slijedeća napomena:
„…
izuzev Lune Kalaš i Saše Madackog.“
(Naprimjer: „Svi Hrvati u Bosni i Hercegovini su….“ – Zamijeniti sa: „Svi Hrvati u Bosni i Hercegovini su… izuzev Lune Kalaš i Saše Madackog“)

Svako potencijalno interpretiranje i re-interpretiranje našeg osjećanja hrvatskog identiteta smatrat ćemo direktnim kršenjem Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Ovu zabranu izdajemo ponukani činjenicom da se ni jedan pojedinac ne može pridružiti kolektivitetu bilo koje vrste, a da ga se prethodno ne pita o tome.

A, ovaj proglas izdajemo iz jednostavnog razloga: Ne želimo da niko govori u naše ime, osim nas samih.

Potpisnici: Luna Kalaš i Saša Madacki, građani

2 Comments

  1. (Naprimjer: „Svi Hrvati u Bosni i Hercegovini su….“ – Zamijeniti sa: „Svi Hrvati u Bosni i Hercegovini su… izuzev Lune Kalaš i Saše Madackog“.- Budući da nijedno od ovo dvoje nisu hrvati nema ih se potrebe izuzimati iz ovakvih govora.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*