Madridska deklaracija s izmjenama i dopunama HDZ-a 1990.

(Boldirani dijelovi teksta su dodani)

Ojačavanje privrženosti Bosne i Hercegovine prema procesu Euro-atlantskih integracija

Mi, lideri stranaka BiH:

– Svjesni pravedne težnje građana Bosne i Hercegovine (BiH) da uživaju u mirnoj, stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti
– Ujedinjeni u vrijednostima u vrijednostima demokracije, pomirenja, slobode, socijalne pravde i vladavine prava
– POTVRĐUJUĆI da suverenost BiH počiva na njezinim građanima i konstitutivnim narodima te potvrđujući teritorijalni integritet BiH.
– PRIZNAJUĆI pravo svakog konstitutivnog naroda i ostalih građana da očuvaju i da njihova vlastita kultura, jezik i tradicije budu zaštićeni
– POSVEĆENI cilju integracije u Europsku uniju (EU) i članstvu u NATO-u.
– ODBIJAJUĆI diskriminaciju u svim oblicima i iz svih razloga, uključujući i spol, rasu, boju, jezik, religiju, politička ili ostala stajališta, nacionalno ili društveno podrijetlo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovinom, rođenjem ili drugim statusom, na način sadržan u Ustavu BiH i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.
SVJESNI da BiH u cilju integracija u Europsku uniju i NATO savez, te u cilju funkcionalizacije državnih institucija, treba donijeti novi ustav koji će standardizirati individulana i kolektivna prava
– PRIVRŽENI provedbi presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci vs. BiH; sukladno kojoj je za neke dijelove Članaka IV i V Ustava BiH i odgovarajućih odredbi Izbornog zakona BiH utvrđeno da krše Europsku konvenciju o ljudskim pravima.
– Te IMAJUĆI NA UMU činjenicu je usklađivanje legislative Bosne i Hercegovine s Europskom konvencijom o ljudskim pravima zahtjev Vijeća Europe po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s EU i njezinim zemljama članicama.

Obvezujemo se težiti reformama sukladno zahtjevima procesa pristupanja članstvu u EU i NATO; uključujući i presudu Europskog suda za ljudska prava. U tom nastojanju, uvest ćemo ustavna promjene koje će:
1. Jamčiti zaštitu ljudskih prava za sve građane BiH sukladno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Na temelju preporuka Venecijanske komisije, obvezujemo se poduzeti potrebne ustavne promjene kako bi se otklonili svi oblici diskriminacije prema konstitutivnim narodima i svim građanima BiH.
2. Funkcionalizirati institucije BiH donošenjem novoga ustava koji će uključivati novi administrativno-teritorijalni ustroj kako bi se osigurala dugoročna stabilnost, učinkovitost institucija i olakšao proces EU integracije i članstva u NATO-u.
3. Osigurati odgovornost BiH da se prijavi za članstvo u međunarodnim organizacijama, da zaključuje sporazume o pristupanju i sporazume s EU; te, u koordinaciji s ostalim razinama vlasti, provede i preuzme sve pravne i političke obveze koje proistječu iz procesa pristupanja EU, te da ih ispuni sukladno zahtjevima procesa EU integracije.
4. Uvrstiti u ustav ovlasti koje su prenesene s entiteta na državu u područjima obrane, obavještajnog područja, uprave za neizravno oporezivanje i sudstva.
5. Poboljšati kapacitet Parlamentarne skupštine BiH povećavanjem broja njezinih poslanika i delegata.

Odobravanje ustavnih promjena na način opisan naprijed imat će za cilj popločati put kandidaturi BiH za pristupanje EU.

Daljnje obveze
Uz ustavne promjene, prihvaćamo i da će proces pristupanja EU uključivati i usvajanje opsežne legislative koja će iziskivati ubrzane parlamentarne procedure. Stoga se obvezujemo da ćemo se pobrinuti da će se zastupnici koji su izabrani u Parlamentarnu skupštinu konstruktivno angažirati u ovom procesu, te da će olakšati usvajanje EU ili NATO legislative.
Također se obvezujemo poduprijeti i osigurati funkcioniranje svih institucija i agencija državne razine koje su već utemeljene ili koje će biti utemeljene u budućnosti na način koji iziskuje proces integracije u EU i članstva u NATO-u.

Potrebni koraci
Ustavni pregovori za Euro-atlantske integracije bit će prvorazredni prioritet u radu nove vlade nakon izbora u listopadu 2010. Mi, lideri stranaka, se također obvezujemo podržati naše izabrane predstavnike u institucijama BiH u cilju postizanja razumijevanja o ovim reformama, te kako bi se olakšao napredak parlamentarnih postupaka u tom smislu.
Iako će preuzimanje (vlasništvo nad) biti vodeće načelo ovog procesa, od EU, Vijeća Europe i ostalih instanci međunarodne zajednice se može zatražiti da pruži pomoć, potporu ili savjet.
Kako bi formalizirali našu privrženost prema svemu naprijed navedenom, obvezujemo se da ćemo usvojiti ovu političku deklaraciju u Parlamentu prije izbora, te da ćemo je uvrstiti u njegov dnevni red zbog daljnjeg djelovanja odmah nakon izbora.
Sarajevo, 7. 4. 2010.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*