Ministarsvo financija će gradu Zagrebu blokirati račun!?

Grad Zagreb nalazi se pred blokadom računa, koja bi značila obustavu svih isplata iz gradskog proračuna.

Ministarstvo financija danas je potvrdilo da će pokrenuti postupak ovršne naplate ako grad Zagreb do ponedjeljka, 15. listopada, u državni proračun ne uplati 337,6 milijuna kuna višegodišnje razlike za decentralizirane funkcije.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i njegov pročelnik za financije Slavko Kojić oštro se protive ovom potraživanju te tvrde da ono nije utemeljeno na zakonu.

Ministarstvo u informaciji objavljenoj na internetskim stranicama navodi kako je u postupku proračunskog nadzora doneseno rješenje kojim se gradu Zagrebu nalaže povrat iznosa od 337.627.286,94 kuna na račun državnog proračuna Republike Hrvatske. To je rješenje, kako navode, doneseno na temelju odredaba Zakona o proračunu, a u vezi s odredbama uredaba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje Vlada RH donosi svake godine.

Nakon proračunskog nadzora sastavljen je zapisnik na koji je grad Zagreb uložio primjedbe koje nisu prihvaćene te je nakon toga doneseno spomenuto rješenje.

Ministarstvo također podsjeća na odredbu Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za 2011. godinu (odnose se na školstvo, zdravstvo, socijalnu skrb i vatrogastvo).

Tom je uredbom propisano da su županije, grad Zagreb, gradovi i općine, koji financiraju decentralizirane funkcije, dužni najkasnije do 15. veljače 2012. vratiti u državni proračun višak sredstava, ako na godišnjoj razini od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja ostvare više novca nego što je utvrđeno minimalnim standardom, to jest ostvare više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2011. godinu. Isto je propisano i uredbama za 2008., 2009., 2010. i 2012. godinu.

Rješenje kojim je gradu Zagrebu naložen povrat iznosa od 337,6 milijuna kuna gradu Zagrebu je dostavljeno 27. rujna, a ostavljen mu je rok od 15 dana od dana primitka rješenja u kojemu može vratiti ta sredstva u državni proračun, a po proteku toga roka nastupa izvršnost rješenja.

“S obzirom da izvršnost rješenja još uvijek nije nastupila, odnosno rješenje je izvršno 15. listopada 2012. godine, još uvijek se ne može pokrenuti ovršni postupak prema ovršeniku. Ukoliko grad Zagreb do 15. listopada 2012. godine ne postupi po izdanom rješenju, pokrenuti će se postupak ovršne naplate sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama”, najavljuju iz Ministarstva financija.

Pritom naglašavaju da je grad sukladno već spomenutim propisima u cijelosti vratio sredstva po osnovu decentraliziranih funkcija u državni proračun za 2006. i 2007. godinu.

Po podacima Ministarstva, u razdoblju od 2008. do 2011. grad Zagreb je bio dužan vratiti u državni proračun ukupan iznos od 430,9 milijuna kuna – u 2008. nije vratio sredstva, a u razdoblju od 2009. do 2011. godine vratio je ukupan iznos od 93,3 milijuna kuna, te je ostala obveza povrata u ukupnom iznosu od 337,6 milijuna kuna.

“Također napominjemo da je grad Zagreb u svojim poslovnim knjigama, koje predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Ovršnog zakona, na dan 31. prosinca 2011. iskazao obvezu povrata u državni proračun u istovjetnom iznosu od 337.627.286,94 kune”, navode iz Ministarstva financija.

Kojić i Bandić pozvali su resorno ministarstvo da povuče rješenje, jer bi uzimanje novca dovelo do kaosa u Zagrebu.

Obustavljene bi bile isplate plaća iz proračuna kao i doznake za Zagrebački holding. SDP-ova većina u Gradskoj skupštini, pak, nije na tragu Bandićevih i Kojićevih stavova.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*