Nakon komisije i potkomisije za hrvatski RTV kanal

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH 2008. godine zadužio je Vijeće ministara BiH da pokrene postupak utemeljenja novog RTV kanala na hrvatskom jeziku unutar postojećeg Javnog RTV sustava BiH, slijedom čega je ministar komunikacija i prometa Rudo Vidović imenovao Komisiju sa zadatkom da pripremi elaborat o utemeljenju ovog kanala, a komisija je utvrdila da ima potrebu da se formiraju podgrupe – za programska rješenja u sustavu; za tehničko-tehnološka rješenja i podskupina za izmjene zakona, pravne i finansijske elemente projekta.
O svemu tome ministar je govorio na konferenciji za novinare u Sarajevu i tom prilikom rekao: “Glede programskih i tehničko-tehnoloških aspekata je izrađen nacrt postupaka za utemeljenje RTV kanala na hrvatskom jeziku s mogućim sjedištem u Mostaru, odnosno alternativno i privremeno rješenje sa sjedištem u Sarajevu tokom kojega bi kao prva inauguraciona faza utemeljenja RTV kanala na hrvatskom jeziku bilo utemeljenje radijske i televizijske info-redakcije čiji bi se program emitirao u radijskoj i televizijskoj mreži BHRT-a prema principu time sharinga.”
Dodao je da podgrupa za izmjenu zakona ima obavezu pripremiti pravne i financijske elemente projekta prikazujući društveni, politički, pravni aspekt opravdanosti utemeljenja nove radio-televizije. Ova će komisija predložiti potrebne izmjene zakona kako bi se osigurali zakonski okviri za utemeljenje novog RTV kanala.

1 Comment

  1. Ministar najavljuje hrvatski kanal, u BHRT-u nemaju pojma, kaže Radio slobodna Europa o ovoj temi. Ali u izvještaju ima i ovo:
    “Da je neko od rukovodstva BHRT-a ipak upoznat sa namjerama o osnivanju trećeg javnog servisa na hrvatskom jeziku, tvrdi predsjedavajući nadležne parlamentarne komisije Branko Dokić:
    Mi smo jučer izgleda istovremeno dok je ministar imao konferenciju za štampu imali Komisiju za komunikacije i transport, gdje je, između ostalog, bila informacija o aktivnostima na onome što se zove hrvatski kanal, i informaciju su podnijeli upravo iz Ministarstva. I da apsurd bude veći – ta informacija bila na zahtjev predsjednice Upravnog odbora, gospođe Marije Putice.
    Predsjednica UO BHRT-a Marija Putica, međutim, demantuje ovakve navode:
    Nije točno. Dakle, ta informacija koju je zatražio UO BHRT-a, a ja kao predsjedavajuća potpisala, to je ta informacija koja je raspravljana jučer na sjednici Komisije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*