Nakon punih 35 godina objavljen novi šematizam provincije hercegovačkih franjevaca

Odavno se osjećala potreba za novim šematizmom provincije hercegovačkih franjevaca, jer je posljednji tiskan prije punih 35 godina (1977.); u prijašnja vremena gledalo se da šematizmi izlaze redovito svakih 10 godina.

Dosada je objavljeno 9 šematizama franjevačke kustodije ili provincije u Hercegovini, prvi davne 1853., posljednji 1977. godine. Najnoviji šematizam (iz 2012.) svojim izgledom i formatom doduše više sliči enciklopediji negoli klasičnom šematizmu (koji bi, prema samome značenju riječi, trebao biti kratki pregled života jedne zajednice, primjerice franjevačke provincije), ali je po svome sadržaju uistinu šematizam: pregled života i rada članova zajednice hercegovačkih franjevaca, kako u prošlosti, tako u sadašnjosti – samo ovaj put veoma iscrpan pregled, k tome obogaćen nekim poglavljima koja su u prijašnjim šematizmima redovito ili ispuštana ili tek uzgred spomenuta.

Budući da je tehnologija uređivanja knjiga i tiska u odnosu na prijašnje šematizme napredovala do neslućenih visina, ovaj je šematizam obogaćen stotinama fotografija u boji, ali i onima crno-bijelim iz starijih razdoblja, tako da će šematizam biti ne samo lako čitljiv nego i rado gledljiv.

Šematizam je podijeljen na deset poglavlja:
I. Opća povijest Hercegovačke franjevačke provincije (str. 19-38);
II. Samostani i samostanska područja (str. 39-84);
III. Pastoralna djelatnost u Hercegovini (str. 85-278), t.j. župe kojima upravljaju franjevci;
IV. Djelatnost izvan Provincije (str. 279-358), a obrađuje djelovanje hercegovačkih franjevaca u Hrvatskoj, Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji, Albaniji, Americi i Kanadi te u Kongu u Africi;
V. Odgojne ustanove hercegovačkih franjevaca (str. 359-378): gimnazija, novicijat i bogoslovija;
VI. Nabožna društva (str. 379-394), prije svega Franjevački svjetovni red, a potom i neka druga društva;
VII. Kultura i znanost (str. 395-420): provincijski arhiv i knjižnica, franjevačke tiskare i nakladništvo: knjige i časopisi u domovini i inozemstvu;
VIII. Karitativna i prosvjetna djelatnost (str. 421-438), kako u prošlosti, tako u sadašnjosti;
IX. Martirologij (Stradanja hercegovačkih franjevaca u Drugome svjetskom ratu i poraću) (str. 439-454);
X. Popisi, statistike i tabele (str. 455-480). Na kraju su stavljena detaljna kazala mjesta (str. 481-490) i osoba (492-507) te sadržaj (str. 509-520).

Važno je naglasiti da je iza svakoga poglavlja ili dijela knjige donesen popis literature o određenoj temi, tako da oni koji eventualno žele dobiti opširnije podatke, mogu saznati gdje ih mogu pronaći.

Tekstove je u najvećoj mjeri napisao dr. fra Robert Jolić, a pomagali su mu za neka poglavlja i dr. Pavao Knezović, fra Ante Marić, dr. fra Draženko Tomić i fra Bože Milić.

Najnoviji šematizam je svjedočanstvo jednog vremena, ali ujedno i iscrpan i kvalitetan pregled svega onoga što su hercegovački franjevci kroz povijest učinili za svoj narod, kako u domovini tako u svijetu, ne samo na području vjere, duhovnosti i pastorala, nego i kulture, znanosti, dobrotvorne i prosvjetne djelatnosti i ne samo za svoj hrvatski narod, nego i za brojne druge narode u svijetu.

Priredio: Robert Jolić. Nakladnik: Hercegovačka franjevačka provincija. Format: 24 x 28 cm. Tvrdi uvez; 520 stranica. Mostar, 2012. [kta/miriam]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*