Napredak raspisao natječaj za dodjelu stipendija i potpora

Fond za stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija/potpora za akademsku godinu 2010./2011.

Pravo na natječaj imaju samo redovni studenti, prošlogodišnji stipendisti, članovi HKD-a Napredak. Kandidati za natječaj trebaju najkasnije do 29.10.2010. godine na adresu HKD Napredak, Maršala Tita 56, 71 000 Sarajevo, ili HKD Napredak – Glavna podružnica Zagreb, Bogovićeva 1, 10 000 Zagreb (za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj) s naznakom „za Fond za stipendiranje studenata Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, dostaviti isključivo poštom sljedeću dokumentaciju:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. Popunjen aplikacijski formular Fonda koji se može naći na web stranici HKD-a Napredak (www.napredak.com.ba) ili dobiti u uredu HKD Napredak u Sarajevu ili Zagrebu.
2. Kopiju važeće članske iskaznice HKD Napredak za 2010. godinu (ili potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o plaćenoj članarini za 2010. godinu);
3. Zamolbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;
4. Osobnu fotografiju – mala fotografija za dokumente;
5. Potvrdu o uspjehu u prošloj školskoj/akademskoj godini (ovjereni ispis ocjena);
6. Potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu;
7. Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);
8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije/potpore od strane drugih ustanova;
9. Potvrdu o primanjima:
– ili potvrdu o visini zadnje plaće roditelja (kopija zadnjeg izreska plaće);
– ili kopiju zadnjeg izreska mirovine;
– ili potvrdu o nezaposlenosti (od ureda za zapošljavanje);
– ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o tome čime se obitelj uzdržava);

DODATNA DOKUMENTACIJA

– Potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre;
– Potvrdu o osvojenim nagradama na državnoj i međunarodnoj razini (kopije diploma ili slično);
– Potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Studenti koji primaju stipendiju/potporu drugih ustanova ili organizacija ne mogu sudjelovati na natječaju. Primanjem stipendije/potpore studenti se obvezuju da odrade 20 sati u sklopu aktivnosti HKD-a Napredak.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon u Sarajevu 00 387 33 213 768 ili u Zagrebu 00 385 1 4811 361.

2 Comments

  1. Zanima me da li će biti raspisan još jedan natječaj za stipendije,posto za ovaj nisam bila informirana.Vašu stranicu sam tek danas posjetila uz preporuku jednog svećenika.

Odgovori na hrijec1 Otkaži odgovor

Your email address will not be published.


*