Objavljen trojezični Hrvatski iseljenički zbornik 2001.

Hrvatska matica iseljenika tiskala je tradicionalni ljetopis Hrvatski iseljenički zbornik 2001., koji je uredila Vesna Kukavica. Na 352 stranice Hrvatski iseljenički zbornik 2001. sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku ima devet tematskih cjelina, koje se sastoje od 35 samostalnih autorskih priloga i ima elektronsku inačicu na globalnoj mreži na adresi http://www.matis.hr/zbornik.

Tematske cjeline – Znaci vremena, Baština, Kroatistički obzori, Mostovi, Dijaspora, Duhovnost, Znanost, Nove knjige te Virtualna Hrvatska – prate veze dijaspore i domovine u tradiciji starih rado čitanih hrvatskih kalendara ili almanaha. Sadržaj Hrvatskoga iseljeničkog zbornika ove godine tako povezuje, s više ili manje informacija, 15 država svijeta.

Unutar prve tematske cjeline je “Otvorena poruka Hrvatima u svijetu” predsjednika Upravnog odbora i ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, u kojoj novo vodstvo Matice navješćuje depolitizaciju i revitalizaciju ustanove kako bi se ubrzali procesi kulturne integracije hrvatskoga izvandomovinstva s domovinom.

Godišnjak je posvećen 50. obljetnici djelovanja Hrvatske matice iseljenika. Domovinska i iseljena Hrvatska imaju slojevitu komunikaciju, koja se na osobit način može očitati iz polustoljetnog odnosa Hrvatske matice iseljenika i dijaspore.

Hrvatska matica iseljenika, odnosno Matica iseljenika Hrvatske, kako se prije zvala, osnovana je prije ravno pedeset godina. Danas ta ustanova priređuje razne kulturne, prosvjetne, športske, nakladničke i informativne programe namijenjene svekolikom hrvatskom iseljeništvu. Kao duhovno susretište hrvatskog raseljenog bića, ona u svim svojim programima za temeljni cilj ističe očuvanje i razvitak hrvatskog kulturnog identiteta naših ljudi u domicilnim zemljama po uzoru na druge iseljeničke narode.

U svakom pojedinom dijelu programa Hrvatske matice iseljenika s jedne se strane najveća pozornost posvećuje aktualnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pak pojedinaca iz različitih zemalja svijeta, a s druge se strane skrbi o prdstavljanju trajnih duhovnih vrijednosti hrvatskoga naroda, kako u matičnoj tako i u domicilnim zemljama.

Čitatelji će na stranicama Hrvatskoga iseljeničkog zbornika 2001. moći uočiti kako Matica, u dinamičnom procesu, povezuje rvatske autohtone manjine u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Italiji i SR Jugoslaviji te hrvatsko iseljeništvo i ljude hrvatskoga podrijetla koji se nalazi u najvećem broju ostalih europskih zemalja, Sjevernoj i Južnoj Americi, Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi. [K. R.]

Vjesnik, 2. veljače 2001.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*