Od 105 glavnih policijskih inspektora u BiH samo jedna je žena

Među policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini svega je 6,3 posto žena, a na višim dužnostima u policiji žena gotovo da i nema, rečeno je danas u Sarajevu na predstavljanju izvješća “Žene u policiji – stanje u Bosni i Hercegovini” koje su pripremili Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Policijska misija Europske unije u BiH (EUPM).

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić je, navodeći samo neke od podataka iz izvještaja, kazala da među sedam glavnih generalnih inspektora, ni među 14 generalnih inspektora nema žena. Od 105 glavnih inspektora jedna je žena (iz RS-a), od 310 samostalnih inspektora šest je žena, od 742 viša inspektora samo je 41 žena. Od 911 inspektora 104 su žene, a od 1.556 mlađih inspektora 186 je žena.

Filipović-Hadžiabdić je istaknula da žene u policiji, prije svega, doprinose kvalitetu života građana i građanki. “Žene u policiji ne trebaju biti samo broj i čini mi se da mi kao društvo to treba tako da shvatimo, da shvatimo da nam one trebaju za poboljšanje i kvalitet našeg života, kao i žene na mjestima odlučivanja. Ne trebaju nam samo da budu ukrasi, da budu brojevi, nego da bismo poboljšali kvalitet našeg zajedničkog života”, kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Po njenim riječima, Agencija za ravnopravnost spolova, gender centri, s nadležnim institucijama i na entitetskom i na državnom nivo, policijskim akademijama i drugim nadležnim institucijama trebaju zajedno raditi na povećanju broja žena u policiji.

Agencija za ravnopravnost spolova je, zajedno s predstavnicima nadležnih institucija, u smjeru implementacije UN-ove Rezolicije 1.325 žene, mir i sigurnost, pokrenula izradu akcijskog plana za ovu rezoluciju. “Prvi smo u regiji napravili nacrt tog akcionog plana. Dobili smo suglasnost svih nadležnih ministarstava i na entitetskom i na državnom nivou. Očekujemo da na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara taj akcijski plan bude usvojen”, kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Šef EUPM-a Stefan Feller je ukazujući na to da je samo 6,3 posto žena u policiji u BiH, kazao da više žena treba da nađe mjesto u policiji. No, po njegovim riječima, i u EUPM-u je samo 15 posto žena. “Kao što je to slučaj i ovdje, tako je to slučaj i širom Evrope, zastupljenost žena na menadžerskim i rukovodećim pozicijama nije dovoljna tako da očekujemo da se i na tom pitanju nešto uradi”, kazao je Feller.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*