Proglašavanjem Pravoslavne nove godine državnim praznikom u RS diskriminiraju se Bošnjaci i Hrvati

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske (RS), razmatrajući dostavljene akte usvojene na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske donio je odluku da pokrene proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka na Zakon o dopunama Zakona o praznicima Republike Srpske.

Naime, razmatrajući Zakon o dopunama Zakona o praznicima delegati smatraju da je uvođenje kao praznika 14. siječnja – Pravoslavna nova godina pokušaj diskriminacije i dominacije nad druga dva konstitutivna naroda u Republici Srpskoj.

Mišljenja su da su člankom 7. Zakona o praznicima kojim su definirani svi vjerski praznici u Republici Srpskoj ispoštovana vjerska praznovanja sva tri konstitutivna naroda.

Usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o praznicima RS-a ima se za cilj da se poslije praznovanja Dana Republike Srpske i krsne slave uvede i praznovanje Pravoslavne nove godine i to kada se opstruira donošenje Zakona o blagdanima na nivou Bosne i Hercegovine potencirajući jedino priznavanje kao blagdana Dan uspostavljanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH – navode u Klub Bošnjaka.

Također, razmatrajući Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima bošnjački zastupnici su uočili niz nepravilnosti, pa je i tu pokrenuto pitanje zaštite vitalnog ancionalnog interesa.

Odlukom o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa ukazuju na odredbe koje se tiču prava na restituciju nepokretnosti ranijim vlasnicima kojima su te oduzete po raznim osnovama bez pravične naknade.

Izmjenama i dopunama zakonodavac daje pravo legalizacije objekata koji su izgrađeni bez odobrenja za građenje na gradskom građevinskom zemljištu i na taj način stiču pravo vlasništva na predmetnom zemljištu, a veliki je broj slučajeva bespravne gradnje upravo na zemljištu koje je vlasništvo Bošnjaka, Hrvata i drugih.

1 Comment

  1. BOSNJACI SE SPRDAJU SA DJEDOM BOZICNJAKOM U SARAJEVU–SMETA IM U STVARANJU DJAMAHIRIJE–SRBI IMAJU PRAVO NA SVOJU NOVU GODINU–STA TO MUSLIMANI GLUME–GOSPODARE BIH?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*