Šovinizam je oduzimati Hrvatima pozicije u vlasti

Kako gledate na to da još uvijek postoje zahtjevi da većinskim bošnjačkim strankama pripadne jedna ‘hrvatska’ pozicija?

– To je jedna od suštinskih nepravdi koje ozbiljno narušavaju odnose u BiH. Hrvatima treba pripasti ono što je hrvatsko, Bošnjacima ono što je bošnjačko. Moramo se vratiti u duh BiH, u njezina glavna načela, njenu preambulu Ustava u kojoj se kaže da je BiH i bošnjačka, srpska i hrvatska ili ako hoćete da se vratimo u okvir ZAVNOBiH-a u kojemu se ističe da nije ni hrvatska, ni srpska ni muslimanska, nego svih naroda. Ako se dovedemo u situaciju da netko oduzima nekomu nešto ili mu pak ‘daje’, onda se to može podvesti pod sferu šovinizma. Ako netko nije dobio niti 1,5 posto hrvatskih glasova, onda mislim da nema nikakva legitimiteta tražiti hrvatske pozicije.

Rotacija ili trgovina pozicijama dva su različita pristupa oko ustroja vlasti?!

– Paritet, rotacija i koncenzus je rješenje za BiH. Kada je u pitanju državna razina, nema nikakva razloga da ne dogovorimo trajnu rotaciju i mislim da smo u startu riješili brojne probleme i onemogućili krize kakve sada imamo.

Dragan Vrankić, dopredsjedavajući Vijeća ministara BiH (u tehničkom mandatu), u intervju Večernjem listu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*