Stavite jednog Hrvata ili Srbina na ključnu poziciju, barem radi ukrasa!

U raspravi o Izvjeću o radu i poslovanju BHRT-a, vođenoj na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH, zastupnica Dušanka Majkić (SNSD) istaknula je da tri ključne pozicije u BHRT-u zauzimaju Bošnjaci.

“Ne postoji balans i nije mi jasno da vam nije palo napamet da, ako ni zbog čega, a onda zbog ukrasa, stavite jednog Srbina ili Hrvata pa da narod vidi da bar imate namjeru napraviti korporaciju u službi svih naroda u BiH”, rekla je Majkić.

Istaknula je da su se tri godine po dva povjerenstva oba parlamentarna doma bavila problemom BHRT-a. “Nijedan od zaključaka niti jednog doma BHRT nije proveo. Nema korporacije dok ne bude sanacije. Sve dok se ne raščiste dugovi između FTV-a, RTRS-a i BHRT-a i međusobni sudski sporovi”, kazala je.

Pozvala je na neusvajanje Izvješćaa i predložila tri zaključka: nalaže se BHRT-u da ispuni zaključke koje je donio Zastupnički dom, Zastupnički dom podržava radUpravnog odbora (UO) te nalaže se BHRT-u da u roku od 60 dana donese plan sanacije stanja u ovoj kući.

Zastupnica Ismeta Dervoz je u replici istaknula “da ne bi bilo gubitaka da je poštovan zakon koji je naložio formiranje korporacije”.

BHRT je 2010., rekao je predsjedavajući Doma Denis Bećirović, završio s velikim financijskim gubicima i radi s poteškoćama. Prihodi nisu dovoljni za financiranje proizvodnje programa.

“Kada govorimo da nećemo formirati korporaciju mi izravno blokiramo put BiH u EU, s obzirom na to da je reforma javnog servisa jedan od uvjeta za integraciju BiH u EU. Javni servis treba počivati na načelima na kojima počivaju javni servisi europskih zemalja”, kazao je Bećirović.

S tim u svezi Bećirović je predložio tri zaključka: Zastupnički dom će na sljedećoj sjednici izabrati nova dva člana UO BHRT-a umjesto onih kojima je istekao mandat, UO BHRT se obvezuje da u roku od 90 dana poduzme aktivnosti i uspostavi korporaciju te UO BHRT se obvezuje da na prijedlog poslovodstva usvoji izmjene Statuta, a u skladu s europskim normama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*