Štefan Füle danas se u Bruxellesu sastaje s političkim predstavnicima BiH

Povjerenik za proširenje i europsku politiku susjedstva Štefan Füle danas će u Bruxellesu sa političkim predstavnicima BiH pokrenuti dijalog na visokoj razini o procesu pristupanja, priopćeno je iz Delegacije Europske unije u BiH.

Ova nova inicijativa ima za cilj da pomogne BiH da krene naprijed u procesu pristupanja, pojašnjavajući metodologiju pregovora o pristupanju EU i razgovarajući o tome što se očekuje od države kandidata.

Komisija očekuje da će dijalog pokazati na konkretnim primjerima zašto je potreban efikasan i učinkovit mehanizam koordinacije po pitanjima EU u BiH, kako bi bila u mogućnosti da pregovara sa EU i govori jednim glasom.

Nakon što BiH podnese vjerodostojan zahtjev za članstvo u EU, potrebno je da prođe rigorozan tehnički proces (screening) vezan za usklađivanje i provedbu internog zakonodavstva u skladu sa zahtjevima EU, te predstavi svoje osnove za vođenje pregovora po svakom bitnom pitanju EU (poznata kao pregovaračka poglavlja).

Dijalog na visokoj razini će pomoći da BiH blagovremeno spozna što je potrebno za pripremu ovog kompleksnog poduhvata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*