No Image

Pisma iz svakodnevnog mučeništva

12.03.2010 hrijec 0

Izvrsno!, tom je riječju na svršetku opće audijencije srijedom Sveti Otac pozdravio knjigu, zbirku pisama na talijanskome jeziku blaženoga kardinala Alojzija Stepinca, koja je pisao […]