Firma ROX prisutna je u BiH blizu 25 godina, najprije s benzinskom crpkom u Modriči, da bi po izbijanju rata 1992. godine vlasnik Ivo Krištić, mladi posavski poduzetnik, Read More