No Image

Ahmater u Ahmićima

16.04.2010 hrijec 0

Ili Josipović u raljama sarajevskih šibicara. Ivo Josipović se nije ni prije izbora, ni kasnije, zamjerio Srbima. Pod Srbima podrazumijevam bivše i sadašnje Srbe Hrvatske, […]