No Image

Dodikov hrvatski klub

27.02.2010 hrijec 0

U praksi Milorad Dodik odlučuje što je hrvatski vitalni nacionalni interes u RS-u. Pisac ustavnih amandmana mu je to omogućio Nakana Milorada Dodika da ozakoni […]