Vlada RS dodjeljuje “izuzetne mirovine” Karadžiću, Plavšić i supruzi Nikole Koljevića

Sredstva neophodna za isplatu 38 tzv. izuzetnih mirovina u Republici Srpskoj ubuduće će ići iz entitetskog proračuna, a ne putem Fonda PIO RS-a. Kako prenosi Fena, predviđeno je to izmjenama Zakona o odlikovanjima i priznanjima u RS-u, koji će biti razmatrani na sjednici Narodne skupštine 31. svibnja.

Ove mirovine do sada su bile regulirane Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju RS-a, prema kojem je “dano ovlašćenje Vladi da izuzetno, osobi koje ima posebne zasluge za društveni, politički, privredni i kulturni razvoj RS, kao i obranu RS, prizna pravo na starosnu mirovinu, bez obzira  na to ispunjava li uvjete za stjecanje prava po ovom zakonu ili odredi veći iznos mirovine od iznosa koji bi mu pripadao po odredbama ovog zakona”.

Prema ranijim informacijama nadležnih, to pravo ostvarivali su Biljana Plavšić, zatim supruga Nikole Koljevića, trojica vladika Srpske pravoslavne crkve, izvjesni pjesnik iz Istočnog Sarajeva Radovan Karadžić te dvadesetak obitelji koje su izgubile po nekoliko svojih najbližijih.

Međutim, odlukom Ustavnog suda RS-a od 31. siječnja 2011. godine utvrđeno je da članak 246. prečišćenog teksta spomenutog zakona nije u suglasnosti s Ustavom RS-a.

Sud je ocijenio i da je osporenom zakonskom odredbom dovedeno u pitanje i jedno od temeljnih ustavnih načela na kojem počiva ustavno uređenje RS-a,a to je načelo socijalne pravde utvrđeno Ustavom RS-a.

Međutim, sada je Vlada RS-a to pravo svrstala u Zakon o odlikovanjima i priznanjima.

Predloženim zakonskim rješenjima, koje će zadnjeg dana svibnja razmatrati zastupnici, također se bliže uređuju priznanja i određuje da su to zahvalnice i plakete, a mogu se dodjeljivati u obliku “doživotnog mjesečnog primanja”.

U svezi s tim, predviđeno je da priznanja dodjeljuje Vlada RS-a i to, kako se navodi, na prijedlog komisije, kao i da inicijativu za dodjelu priznanja mogu podnijeti tijela i institucije RS-a, nevladine organizacije i zainteresirani građani RS-a.

Novim članom ovog zakona propisano je iznos mjesečne novčane naknade ne može biti veći od tri prosječne plaće u RS-u u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje priznanje.

Za primjenu ovog zakona potrebno je osiguati financijska sredstva od 65.000 KM i to samo na mjesečnoj razini.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*