WWF: Planovi spašavanja gospodarstva ugrožavaju okoliš

Svjetski fond za zaštitu divljih životinja (World Wildlife Fund – WWF) je u pismima upućenim direktorici Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde i predsjedniku Europske komisije Joséu Manuelu Barrosu, istaknuo hitnu potrebu za održivim rješenjima globalne financijske krize te za očuvanje prirodnih bogatstava i staništa koja su uvjet za uspješan gospodarski oporavak.

U pismima poslanim 6. januara, WWF ističe kako “kriza, osim što je utemeljena u lošem upravljanju državnih financija, ona je i odraz neadekvatnog gospodarskog razvojnog modela, koji se temelji na prekomjernoj potrošnji i neplanskim korištenjem prirodnih resursa, što vodi do stalnog rasta ekološkog deficita”.

Pogledamo li slučaj Grčke, WWF ističe niz značajnih ekoloških zastoja koji proizlaze iz programa gospodarskog spašavanja Grčke odobrenog u maju 2010., i koji sufinanciraju MMF, Europska komisija i Europska središnja banka (ECB): ukidanje državnog “zelenog fonda” i njegova integracija u državni proračun; Ukidanje regulacija za izdavanje okolišnih dozvola; Naglasak na velikim ulaganjima s upitnim analizama utjecaja na okoliš; Legalizacija ilegalnih nekretnina u zaštićenim područjima; Nagla i nekontrolirana prodaja javnih zemljišta; Smanjenje osoblja u okolišnim tijelima javne vlasti; Ukidanje institucija za upravljanjem okolišem; i Upitna potpora prljavim izvorima energije, uključujući ugljen.

“Tijekom posljednjih 15 godina, WWF je u više navrata pozvao međunarodne financijske institucije, uključujući MMF, da revidiraju svoje kreditne politike i podrže tranziciju financijski problematičnih zemalja prema razvojnom putu koji je ekološki i socijalno održiv. Kako gospodarska aktivnost sve više prelazi kapacitete okoliša, ovaj poziv je utoliko hitniji,” rekao je Jim Leape, generalni direktor WWF Internationala.

“Sada je vrijeme da Europska komisija zauzme svoju ulogu čuvara ugovora EU-a i svoje politike zaštite okoliša,” ističe Tony Long, direktor Ureda za evropsku politiku WWF-a. “Pozivamo Europsku komisiju da proširi svoj značajan rad na održivosti – ne kao poseban program, već kao jedan od stupova za trajno i zdravo gospodarstvo, čak i u vrijeme financijske krize.”

“Kriza u Grčkoj uzrokuje ozbiljne društvene poteškoće, međutim i okoliš je pod udarom posljedica problematičnih politika,” rekao je Demetres Karavellas, direktor WWF-a u Grčkoj. “Grčka vlada izbjegava principe održivog razvoja uz suglasnost MMF-a, Europske komisije i ECB-a. WWF poziva Trojku, MMF, Europsku komisiji i ECB, da prepoznaju alarmantno stanje i ponude potrebnu potporu, kako bi Grčku planirala i slijedila više ekološki i socijalno održiv put. Ako to ne učinimo, ozbiljno ćemo ugroziti našu budućnost.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*