Izašao Hrvatski iseljenički zbornik

iseljen-zbHrvatski iseljenički zbornik 2010. izišao je ovih dana iz tiska u nakladi Hrvatske matice iseljenika. Hrvatski iseljenički zbornik 2010. sa sažetcima na engleskome i španjolskome jeziku ima 8 tematskih cjelina, koje se sastoje od 38 samostalnih autorskih priloga, raspoređenih na 392 stranice. Autorski prilozi s više ili manje informacija povezuju 30 zemalja svijeta. Zbornik ima i elektroničku inačicu na globalnoj mreži na adresi http://www.matis.hr/hrv_iselj_zbornik.php
Tematske cjeline Znaci vremena, Baština, Kroatistički obzori, Mostovi, Povjesnica, Duhovnost, Znanost, te Nove knjige bogate su raznorodnim tekstovima koje su pisali ugledni stručnjaci iz zemlje i inozemstva.
U tome su smislu u ovome godištu Zbornika poticajni prilozi koje su pisali mlađi stručnjaci iz iseljeništva poput E. Zelića, Lj. Z. Matin i M. Palatin. Njima su se pridružili zanimljivim prilozima i naši renomirani poznavatelji migrantskih prilika kao što su Lj. Antić, S. Vulić, B. Petrač, D. A. Jelinčić, Lj. Krasić, T. Nuić, G. Borić ili pak A. D. Bezić.
Bezićeva priča iz Južne Amerike središnja je studija ovoga broja Matičina godišnjaka, posvećena jednoj od najmoćnijih obiteljskih kompanija svijeta u vlasništvu Luksicevih – čileanske obitelji bračkih korijena koja djeluje i u Hrvatskoj.
Godišnjak nastavlja niz priča o našim uglednim znanstvenicima, umjetnicima, književnicima iz hrvatskih manjinskih zajednica, pjesnicima i prevoditeljima iz europskih metropola, kao i humanitarnim djelatnicima sa svih kontinenata.
Europski krajobrazi Hrvatske i virtualni kulturni turizam top su tema godišnjaka koja će iseljeništvo ugodno iznenaditi.
Vesna Kukavica / matis.hr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*